Instrumentation / Bezetting: Brass Band / Brassband
Duration / Tijdsduur: 4’00 min.
Grade / Moeilijkheidsgraad: 5

Price Score (Digital) / Prijs Partituur (Digitaal): € 21,-
Price Complete Set (Digital) / Prijs Complete Set (Digitaal): € 49,-

The Sosabowski Men can be ordered as a complete download (single score or as a complete set) from Sonolize. When you click here, you will be automatically redirected to the Sonolize website and The Sosabowski Men order page. On this order page you can also view the score and listen to a recording.

The Sosabowski Men is te bestellen als complete download (als losse partituur of als complete set) bij Sonolize. Wanneer u hier klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar de Sonolize website en The Sosabowski Men bestelpagina. Op deze bestelpagina kun je ook de partituur bekijken en een opname beluisteren.

The Sosabowski Men is a fast concert march. The march is a musical tribute to General Stanislaw Sosabowski and his 1st Independent Polish Parachute Brigade.

On May 31, 2006, Queen Beatrix awarded the Military Order of William to the 1st Independent Polish Parachute Brigade at the Binnenhof in The Hague. Major General Stanislaw Sosabowski, who headed this unit, was posthumously awarded the Bronze Lion. The awards were presented as a reward for their efforts during Operation Market Garden in September 1944.
After the failed operation Market Garden or the Battle of Arnhem, Sosabowski and his brigade were wrongly used as scapegoats by the Allied Commander-in-Chief Montgomery. Sosabowski was even removed from office. It was not until long after the Second World War that rehabilitation followed for the very heroic Poles who, despite all the opposition from the British army command, distinguished themselves heroically in the battle around the bridges over the Rhine.

The Sosabowski Men was composed for Altena Brass. The premiere by Altena Brass, conducted by Michael Engelbrecht, took place on April 20, 2019 in ’t Uivernest in Hank.

The Sosabowski Men is een snelle concertmars. De mars is een muzikaal eerbetoon aan generaal Stanislaw Sosabowski en zijn 1e Onafhankelijke Poolse Parachutistenbrigade.

Op 31 mei 2006 reikte Koningin Beatrix op het Binnenhof in Den Haag de Militaire Willemsorde uit aan de 1e Onafhankelijke Poolse Parachutistenbrigade. Generaal-majoor Stanislaw Sosabowski, die aan het hoofd stond van deze eenheid, werd postuum onderscheiden met de Bronzen Leeuw. De onderscheidingen werden uitgereikt als beloning voor hun inspanningen tijdens Operatie Market Garden in september 1944.
Na de mislukte operatie Market Garden of de Slag om Arnhem werden Sosabowski en zijn brigade ten onrechte als zondebok gebruikt door de geallieerde opperbevelhebber Montgomery. Sosabowski werd zelfs uit zijn ambt ontheven. Pas lang na de Tweede Wereldoorlog volgde rehabilitatie voor de zeer heroïsche Polen die zich, ondanks alle tegenstand van de Britse legerleiding, heldhaftig onderscheidden in de strijd rond de bruggen over de Rijn.

De Sosabowski Men is gecomponeerd voor Altena Brass. De première door Altena Brass o.l.v. Michael Engelbrecht vond plaats op 20 april 2019 in ’t Uivernest in Hank.