The Sosabowski Men

Instrumentation / Bezetting: Brass Band
Duration / Tijdsduur: 4’00
Grade / Moeilijkheidsgraad: 5

The Sosabowski Men is a fast concert march. The march is a musical tribute to General Stanislaw Sosabowski and his 1st Independent Polish Parachute Brigade.

On May 31, 2006, Queen Beatrix awarded the Military Order of William to the 1st Independent Polish Parachute Brigade at the Binnenhof in The Hague. Major General Stanislaw Sosabowski, who headed this unit, was posthumously awarded the Bronze Lion. The awards were presented as a reward for their efforts during Operation Market Garden in September 1944.
After the failed operation Market Garden or the Battle of Arnhem, Sosabowski and his brigade were wrongly used as scapegoats by the Allied Commander-in-Chief Montgomery. Sosabowski was even removed from office. It was not until long after the Second World War that rehabilitation followed for the very heroic Poles who, despite all the opposition from the British army command, distinguished themselves heroically in the battle around the bridges over the Rhine.

The Sosabowski Men was composed for Altena Brass for participation in the Dutch Open Brass Band Championships. The premiere by Altena Brass, conducted by Michael Engelbrecht, took place on April 20, 2019 in ’t Uivernest in Hank.

The Sosabowski One can be ordered as a complete download (single score or as a complete set) from Sonolize. When you click on the Sonolize logo above, you will be automatically redirected to the Sonolize website and the El Toro Torcido order page. On this order page you can also view the score and listen to a recording.

Price Score (Digital): € 21,-
Price Complete Set (Score + Parts) (Digital): € 49,-


The Sosabowski Men is een snelle concertmars. De mars is een muzikaal eerbetoon aan Generaal Stanislaw Sosabowski en zijn 1e Zelfstandige Poolse Parachutisten Brigade.

Op 31 mei 2006 reikte Koningin Beatrix op het Binnenhof in Den Haag de Militaire Willemsorde uit aan de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade. Generaal-majoor Stanislaw Sosabowski, die deze eenheid leidde, ontving postuum de Bronzen Leeuw. De onderscheidingen werden uitgereikt als beloning voor hun inzet tijdens de operatie Market Garden in september 1944.
Na de mislukte operatie Market Garden oftewel de Slag bij Arnhem, werden Sosabowski en zijn brigade onterecht als zondebok gebruikt door de geallieerde opperbevelhebber Montgomery. Sosabowski werd zelfs uit zijn functie ontheven. Pas lang na de tweede wereldoorlog volgde eerherstel voor de zeer heldhaftige Polen die ondanks alle tegenwerking van de Britse legerleiding zich juist heldhaftig onderscheidden in de strijd rond de bruggen over de Rijn.

The Sosabowski Men werd gecomponeerd voor Altena Brass t.b.v. deelname aan de Dutch Open Brass Band Championships. De première door Altena Brass o.l.v. Michael Engelbrecht vond plaats op 20 april 2019 in ’t Uivernest in Hank.

The Sosabowski Men kan als complete download (losse partituur of als complete set) besteld worden bij Sonolize. Wanneer u op het logo van Sonolize hierboven klikt wordt u automatisch doorverwezen naar de website van Sonolize en en de bestelpagina van El Toro Torcido. Op deze bestelpagina kunt u ook de partituur bekijken en een opname beluisteren.

Prijs Partituur: € 21,-
Prijs Complete Set (Partituur + Partijen): € 49,-