Instrumentation / Bezetting: Brass Band / Brassband
Duration / Tijdsduur: 4’00 min.
Grade / Moeilijkheidsgraad: 3

Price Score (Digital) / Prijs Partituur (Digitaal): € 19,-
Price Complete Set (Digital) / Prijs Complete Set (Digitaal): € 39,-

The Good Island’ can be ordered as a complete download (single score or as a complete set) from Sonolize. When you click here, you will be automatically redirected to the Sonolize website and the order page of ‘The Good Island’. On this order page you can also view the score and listen to a recording.

‘The Good Island’ is te bestellen als complete download (als losse partituur of als complete set) bij Sonolize. Wanneer u hier klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar de Sonolize website en de bestelpagina van ‘The Good Island’. Op deze bestelpagina kun je ook de partituur bekijken en een opname beluisteren.

In Roman times, the land of the Batavians lay as a large island between the Rhine and the Meuse. The Romans called this island ‘Insula Batavorum’, which means the good island. The name ‘Betuwe’ is a medieval corruption of ‘Batavorum’. A large part of the former land of the Batavians roughly corresponds to the region that we know today as the Betuwe.
The Romans had good reason to refer to the land of the Batavians as the good island. Batavians were seen as very reliable soldiers and very skilled horsemen. In addition, the island also had good land for agriculture.

Het land van de Bataven lag in de Romeinse tijd als een groot eiland tussen de Rijn en de Maas. De Romeinen noemden dit eiland ‘Insula Batavorum’, oftewel het goede eiland. De naam ‘Betuwe’ is een middeleeuwse verbastering van ‘Batavorum’. Een groot deel van het vroegere land van de Bataven komt ongeveer overeen met de streek die we tegenwoordig kennen als de Betuwe.
De Romeinen hadden een goede reden om het land van de Bataven aan te duiden als het goede eiland. Bataven werden gezien als zeer betrouwbare soldaten en zeer bekwame ruiters. Daarnaast beschikte het eiland ook over goede grond voor de landbouw.