Instrumentation / Bezetting: Brass Sextet / Kopersextet
Duration / Tijdsduur: 7’00 min.
Grade / Moeilijkheidsgraad: 5

Price Score (Digital) / Prijs Partituur (Digitaal): € 19,-
Price Complete Set (Digital) / Prijs Complete Set (Digitaal): € 29,-

‘Sextetterango’ can be ordered as a complete download (single score or as a complete set) from Sonolize. When you click here, you will be automatically redirected to the Sonolize website and the order page. On this order page you can also view the score and listen to a recording.

‘Sextetterango’ is als complete download (losse partituur of als complete set) te bestellen bij Sonolize. Wanneer u hier klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar de Sonolize website en de bestelpagina. Op deze bestelpagina kun je ook de partituur bekijken en een opname beluisteren.

Sextetterango was composed for the Dutch Brass Sextet (Haags Koper Sextet) in 1985.
This sextet performed the work frequently and recorded it on CD. (DHM Records DHM
5001.3)
The name is a combination of sextet and tango. Sextetterango is a real tango for a brass
sextet, although you can’t really dance to it…

Sextetterango werd gecomponeerd voor het Dutch Brass Sextet (Haags Koper Sextet) in 1985. Dit sextet voerde het werk veelvuldig uit en zette het op de gelijknamige CD. (DHM Records DHM 5001.3)
De naam is een samenvoeging van sextet en tango. Sextetterango is dan ook een echte
tango voor koper sextet, alhoewel je niet echt op kunt dansen….