Instrumentation / Instrumentatie: Brass Band / Brassband
Duration / Tijdsduur: 3’30 min.
Grade / Moeilijkheidsgraad: 4

Price Score (Digital) / Prijs Partituur (Digitaal): € 19,-
Price Complete Set (Digital) / Prijs Complete Set (Digitaal): € 39,-

‘Odessa’ can be ordered as a complete download (single score or as a complete set) from Sonolize. When you click here, you will be automatically redirected to the Sonolize website and the Odessa order page. On this order page you can also view the score and listen to a recording.

‘Odessa’ kan als complete download (partituur of als complete set) worden besteld bij Sonolize. Als u hier klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar de Sonolize-website en de bestelpagina van Odessa. Op deze bestelpagina kun je ook de partituur bekijken en een opname beluisteren.

‘Odessa’ is a virtuoso concert march with Eastern European influences. It is dedicated to Nikolay Shylga and Nikolai Melnik, my dear Ukrainian friends and colleagues from Odessa.

‘Odessa’ is een virtuoze concertmars met Oost-Europese invloeden. Het is opgedragen aan Nikolay Shylga en Nikolai Melnik, mijn goede Oekraïense vrienden en collega’s uit Odessa.