Instrumentation / Bezetting: Wind Band / Harmonie Orkest
Duration / Tijdsduur: 2’00 min.
Grade / Moeilijkheidsgraad: 3

Price Score (Digital) / Prijs Partituur (Digitaal): € 14,-
Price Complete Set (Digital) / Prijs Complete Set (Digitaal): € 29,-

Hymn for a destroyed City can be ordered as a complete download (single score or as a complete set) from Sonolize. When you click here, you will automatically be redirected to the Sonolize website and Centenary’s order page. You can also view the score on this order page.

Hymn for a destroyed City is als complete download (partituur of als complete set) te bestellen bij Sonolize. Wanneer u hier klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar de Sonolize website en de bestelpagina van Centenary. U kunt de score ook bekijken op deze bestelpagina.

Hymn for a destroyed City by Joop van Dijk was composed on behalf of the Marine Band of the Royal Netherlands Navy on the occasion of the annual commemoration of the bombing of Rotterdam on May 14, 1940. This commemoration takes place at Plein 1940 where The famous bronze statue by Ossip Zadkine also bears the same name. This statue symbolizes the bombed city center of Rotterdam and is one of the most famous war monuments in the world. During the annual commemoration on Plein 1940, the Marine Band of the Royal Netherlands Navy plays this hymn near the monument.

Hymn for a destroyed City (Hymne voor een Verwoeste Stad) van Joop van Dijk werd gecomponeerd in opdracht van de Marinierskapel de Koninklijke Marine ter gelegenheid van de jaarlijkse herdenking van het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940. Deze herdenking vindt plaats op Plein 1940 waar ook het beroemde bronzen beeld ‘van Ossip Zadkine staat met dezelfde naam. Dit beeld staat symbool voor het gebombardeerde stadshart van Rotterdam en is een van de bekendste oorlogsmonumenten van de Wereld. Tijdens de jaarlijkse herdenking op Plein 1940 speelt de Marinierskapel der Koninklijke Marine deze hymne in de nabijheid van het monument.