From San Marco Quarter

Instrumentation / Bezetting: Brass Band
Duration / Tijdsduur: 15’00
Grade / Moeilijkheidsgraad: 5

From San Marco Quarter is a musical tribute to the Venetian Renaissance and Baroque composers and refers to the diverse styles in which they wrote their compositions. The title of the work refers to the oldest neighborhood or quarter of Venice, San Marco. In the renaissance and baroque style after the famous San Marco basilica, this district also housed many other churches, palaces and theaters for which all this music was once composed. Music was also widely practiced in the streets and houses of ordinary citizens.

The numerous composers and musicians who lived and worked in this district provided not only an enormous range of sacred and official music, but also secular music. Joop van Dijk got into the skin of the composers of that time, as it were. Names like Pergolesi, Gabrieli, Monteverdi and Vivaldi are more famous and perhaps easier to recognize. But other ‘Venetian’ composers such as Willaert, Vecchi, Steffani, Caresana, Gastoldi, De Rore, Striggio and Jomelli are also featured in the work. It goes without saying that the work also contains the signature of the composer himself, who, despite the different style periods and techniques, has forged it into a homogeneous whole.

Due to the COVID-19 virus, the Dutch Brass Band Championships held on November 7, 2020 in Tivoli Vredenburg have been temporarily postponed. From San Marco Quarter would experience its world premiere during this 40th anniversary edition during the championships in the 1st Division. With the decision to cancel the championship, it has also been decided to impose a “performance embargo” on the 5 compulsory works, including From San Marco Quarter to the try-out concerts for the next edition of the NBK. As a result, From San Marco Quarter is currently not available.

When From San Marco Quarter is available again, this work can be ordered as a complete download (separate score or as a complete set) from Sonolize. Initially, the work will only be available to participating bands in the Dutch Brass Band Championships. Bands who are entitled to perform the work during the NBK cannot only purchase the work digitally. A hard copy score is also available from the NBK.

Price Score (Hard copy): € 39,-
Price Score (Digital): € 29,-
Price Complete Set (Hard copy Score + Parts): € 149,-
Price Complete Set (Digital): €99,-
From San Marco Quarter is een muzikale ode aan de componisten uit de Venetiaanse renaissance en barok en refereert aan de diverse stijlen waarin zij hun composities schreven. De titel van het werk verwijst naar de oudste wijk of kwartier van Venetië, San Marco. In deze wijk bevonden zich in de renaissance en barok naar de beroemde San Marco basiliek ook tal van andere kerken, paleizen en theaters waar al deze muziek ooit voor werd gecomponeerd. Ook in de straten en huizen van de gewone burgers werd op grote schaal muziek beoefend.

De talrijke componisten en musici die in deze wijk woonden en werkten zorgden niet alleen voor een enorm aanbod aan geestelijke en officiële muziek, maar ook aan wereldlijke muziek. Joop van Dijk is als het ware in de huid gekropen van de componisten van toen. Namen als Pergolesi, Gabrieli, Monteverdi en Vivaldi zijn wat bekender en misschien makkelijker te herkennen. Maar ook andere ‘Venetiaanse’ componisten als Willaert, Vecchi, Steffani, Caresana, Gastoldi, De Rore, Striggio en Jomelli komen voorbij in het werk. Vanzelfprekend bevat het werk ook de handtekening van de componist zelf, die ondanks de verschillende stijlperiodes en technieken er een homogeen geheel van heeft gesmeed.

Door het COVID-19 virus zijn de Nederlandse Brassband Kampioenschappen die op 7 november 2020 in Tivoli Vredenburg voorlopig uitgesteld. From San Marco Quarter zou tijdens deze 40e jubileumeditie zijn wereldpremière beleven tijdens de kampioenschappen in de 1e Divisie. Met het besluit tot het niet door laten gaan van het kampioenschap is ook besloten tot een ‘performance embargo’ op de 5 verplichte werken, inclusief From San Marco Quarter tot de try-outconcerten voor de volgende editie van de NBK. Daardoor is From San Marco Quarter op dit moment niet leverbaar.

Wanneer From San Marco Quarter weer leverbaar is kan dit werk als complete download (losse partituur of als complete set) besteld worden bij Sonolize. In eerste instantie zal het werk alleen beschikbaar zijn voor de deelnemende bands aan de Nederlandse Brassband Kampioenschappen. Bands die gerechtigd zijn om het werk uit te voeren tijdens de NBK kunnen het werk niet alleen digitaal aanschaffen. Er is vanwege de NBK ook een hardcopy score beschikbaar.

Prijs Partituur (Hardcopy): € 39,-
Prijs Partituur (Digitaal): € 29,-
Prijs Complete Set (Hardcopy Partituur + Partijen): € 149,-
Prijs Complete Set (Digitaal): €99,-