Instrumentation / Bezetting: Brass Band / Brassband
Duration / Tijdsduur: 15’00 min.
Grade / Moeilijkheidsgraad: 5

Price Score (Digital) / Prijs Partituur (Digitaal): € 29,-
Price Complete Set (Digital) / Complete Set (Digitaal): € 99,-
Price Score (Hard copy) / Prijs Partituur (Gedrukt): € 39,-
Price Complete Set (Hard copy) / Prijs Complete Set (Gedrukt): € 149,-

From San Marco Quarter can be ordered as a complete download (single score or as a complete set) from Sonolize. When you click here, you will be automatically redirected to the Sonolize website and the order page of From San Marco Quarter. On this order page you can also view the score and listen to a recording.

Van San Marco Quarter is als complete download (single partituur of als complete set) te bestellen bij Sonolize. Wanneer u hier klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar de Sonolize website en de bestelpagina van From San Marco Quarter. Op deze bestelpagina kun je ook de partituur bekijken en een opname beluisteren.

From San Marco Quarter is a musical tribute to the Venetian Renaissance and Baroque composers and refers to the diverse styles in which they wrote their compositions. The title of the work refers to the oldest neighborhood or quarter of Venice, San Marco. Besides the famous St. Mark’s Basilica, this district also housed many other churches, palaces and theaters for which all these composers once composed their music. Music was also widely composed and practiced in the streets and homes of ordinary citizens.
The numerous composers and musicians who lived and worked in this district provided not only a huge range of sacred and official music, but also secular music. Joop van Dijk put himself in the shoes of the composers of the time, as it were. Names like Pergolesi, Gabrieli, Monteverdi and Vivaldi are better known and perhaps easier to recognize. But other ‘Venetian’ composers such as Willaert, Vecchi, Steffani, Caresana, Gastoldi, De Rore, Striggio and Jomelli are also featured in the work. Naturally, the work also bears the signature of the composer himself, who, despite the different style periods and techniques, has forged it into a homogeneous whole.
From San Marco Quarter was commissioned by the NBK Foundation for the 1st Division of the Dutch Brass Band Championships in 2020. However, these championships were postponed for a year due to the COVID-19 virus. On October 30, 2021, From San Marco Quarter premiered during the 40th Dutch Brass Band Championships in Muziekcentrum TivoliVredenburg in Utrecht.

From San Marco Quarter is een muzikaal eerbetoon aan de Venetiaanse renaissance- en barokcomponisten en verwijst naar de uiteenlopende stijlen waarin ze hun composities schreven. De titel van het werk verwijst naar de oudste buurt of wijk van Venetië, San Marco. Naast de beroemde San Marco-basiliek huisvestte deze wijk ook vele andere kerken, paleizen en theaters waarvoor al deze componisten hun muziek ooit componeerden. Muziek werd ook op grote schaal gecomponeerd en beoefend in de straten en huizen van gewone burgers.
De talrijke componisten en musici die in deze wijk woonden en werkten zorgden niet alleen voor een enorm scala aan sacrale en officiële muziek, maar ook voor wereldlijke muziek. Joop van Dijk kroop als het ware in de huid van de componisten van die tijd. Namen als Pergolesi, Gabrieli, Monteverdi en Vivaldi zijn bekender en wellicht makkelijker te herkennen. Maar ook andere ‘Venetiaanse’ componisten als Willaert, Vecchi, Steffani, Caresana, Gastoldi, De Rore, Striggio en Jomelli komen in het werk aan bod. Uiteraard bevat het werk ook de signatuur van de componist zelf, die het ondanks de verschillende stijlperiodes en technieken tot een homogeen geheel heeft gesmeed.
From San Marco Quarter is in opdracht van de Stichting NBK gecomponeerd voor de 1e Divisie van de Nederlandse Brassbandkampioenschappen in 2020. Deze kampioenschappen werden echter een jaar uitgesteld vanwege het COVID-19 virus. Op 30 oktober 2021 ging From San Marco Quarter in première tijdens de 40e Nederlandse Brassbandkampioenschappen in Muziekcentrum TivoliVredenburg in Utrecht.

Joop van Dijk – From San Marco Quarter
Belgian Brass Band Championships 26 november 2022 – 1st Division – Set Test Piece.
Winning Performance by Koninklijke Brass Band De Grensbewoners Smeermaas conducted by Danny Aerden