ERRATA

Het is bijna onmogelijk om foutloze partituren en partijen te maken. Pas na de eerste repetities van een werk blijkt of dit ook het geval is. Ook ‘From San Marco Quarter’ blijkt een aantal kleine oneffenheden te bevatten. Hieronder staat een lijst met errata. (Met dank aan o.a. Pieter Koster, Wouter Brozius en Anno Appelo) Deze lijst is actief en wordt dus wanneer nodig steeds aangepast. Mogelijke fouten kunnen gemeld worden op het e-mailadres info@jvdwindmusic.nl. Dit wordt zeer gewaardeerd!

• Maat 1: (Tubular Bells) De bes en f1 worden g en d1, een kleine terts lager.
• Maat 8: (Tubular Bells) De bes en f1 worden g en d1, een kleine terts lager.
• Maat 32: (1st Trombone) De fis moet een f zijn.
• Maat 59: (Tenorhorns) De g1 moet een b1 zijn net als in maat 56.
• Maat 62: (Tenorhorns) De g1 moet een b1 zijn net als in maat 56.
• Maat 73: (Timpani) Ook de timpani cresc. poco a poco.
• Maat 79: (Timpani) De bes-1 wordt een g-1, een kleine terts lager.
• Maat 82: (Eb Bass + Bb Bass) Beide partijen spelen ook ff.
• Maat 100 en verder: (Soprano Cornet en Solo Cornet 1 + 2) De mogelijkheid bestaat dat er in de partituur geen versieringen staan in deze partijen. Hieronder in het voorbeeld staat de juiste notatie in deze maten.

• Maat 114: (2nd Euphonium) De halve noot g wordt net als bij de 2e bariton overgebonden.
• Maat 118: (Timpani De kwart noten bes-1 worden beide een g-1, een kleine terts lager.
• Maat 118: (2nd Euphonium) De cis1 op de derde tel wordt een c1, een kleine secunde lager.
• Maat 120: (Timpani) In deze maat spelen de pauken twee keer een d (in de balk) i.p.v. de f.
• Maat 121: (2nd Euphonium) De achtste noot b1 op de derde tel wordt een g1, een grote terts lager
• Maat 122: (Percussion 2 – Vibraphone) Het akkoord wordt bes – d1 – f1 (i.p.v. bes – d1 – g1)
• Maat 192: (1st + 2nd Tenorhorn) Deze maat moet gelijk zijn aan maat 190. Alle achtste noten a1 worden f1.
• Maat 192: (Xylophone) De eerste kwart noot moet een as2 zijn.
• Maat 207: (2nd Trombone) De eerste achtste rust moet een achtste noot c1 zijn.
• Maat 208: (2nd Euphonium) De laatste achtste noot d komt op de 4e tel net als bij de bassen.
• Maat 244: (Percussion 2 – Vibraphone) De kwart noot des1 op de tweede tel wordt een c1. Deze noot wordt dan net als de c2 overgebonden naar de volgende maat.
• Maat 263: (Vibraphone) Het akkoord moet bes – f1 – bes1 zijn. Voor de onderste noot komt een mol.
• Maat 272: (1st Trombone) De halve noot moet een d zijn. Het kan zijn dat in een oudere versie van de partituur een g staat genoteerd. In de partijen staat deze noot wel correct.
• Maat 311: (3rd Cornet / Flugel Horn) Net als in de andere partijen is de achtste noot marcato.
• Maat 319: (2nd Tenor Horn) De dynamiek moet geen mp, maar ppp zijn, net als de rest van de band.
• Maat 367: (Solo Cornet 3 + 4) De bindingsboogjes moeten gelijk zijn aan die van de solo cornet 1 + 2.
• Maat 378: (1st + 2nd Euphonium) De g1 en g worden respectievelijk gis1 en gis, een kleine secunde hoger.
• Maat 381: (solo cornet 3 + 4) De bindingsbogen in deze maat moeten gelijk zijn aan die van de solo cornet 1 + 2.
• Maat 341: (Timpani) De b moet een bes worden.
• Maat 353: (Timpani) De twee b’s moeten bessen worden.
• Maat 394: (Timpani) De b moet een bes worden.
• Maat 397: (Solo cornet 1 + 2 / 3 + 4) De bindingsboog loopt door tot en met de c 2 , net als een maat eerder.
• Maat 444: (2nd Trombone) de b1 op de derde tel wordt een a1, een grote secunde lager.