Instrumentation / Bezetting: Clarinet Quartet / Klarinet Kwartet
Duration / Tijdsduur: 10’00 min.
Grade / Moeilijkheidsgraad: 4

Price Score (Digital) / Prijs Partituur (Digitaal): € 14,-
Price Complete Set (Digital) / Prijs Complete Set (Digitaal): € 19,-

‘Clarinet Quartet No. 1 ‘Hawk Street” can be ordered as a complete download (single score or as a complete set) from Sonolize. When you click here, you will be automatically redirected to the Sonolize website and the order page. On this order page you can also view the score and listen to a recording.

‘Clarinet Quartet No. 1 ‘Havikstraat” is als complete download (losse partituur of als complete set) te bestellen bij Sonolize. Wanneer u hier klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar de Sonolize website en de bestelpagina. Op deze bestelpagina kun je ook de partituur bekijken en een opname beluisteren.

The Havikstraat in Utrecht was the street where the composer spent his early childhood. The five parts of this first clarinet quartet are musical memories of this street and of the neighborhood (Bird Neighbourhood) in which the street used to be.
The work was premiered in 1990 by the clarinet quartet ‘En Garde’ of the Marine Band of the Royal Netherlands Navy

De Havikstraat  in Utrecht was de straat waar de componist zijn vroege jeugd doorbracht. De vijf deeltjes van dit eerste klarinet kwartet zijn muzikale herinneringen aan deze straat en aan de buurt (Vogelenbuurt) waarin de straat lag.
Het werk werd in 1990 in première gebracht door het klarinet kwartet ‘En Garde’ van de Marinierskapel der Koninklijke Marine.